Behandlingsinnehåll

Fas 1 (3-6 månader)

Under första behandlingstiden på Kvinnohemmet Rosen utreder vi tillsammans med gästen, behandlande personal och placeringsansvarig socialsekreterare den berördes behov, situation och önskemål till att förändra sitt liv. Gästen deltar i det dagliga schemat och får en insikt om tolvstegsprogrammet genom föreläsningar, gruppsittningar och individuella uppgifter.

Fas 2 (6-12 månader)

Under den här tiden vistas gästen på Rosen. Obligatoriskt deltagande i det dagliga schemat. Under den här tiden får gästen arbeta i tillfrisknandet med hjälp av de tolv stegen. Gästen arbetar med steg 1 – 3 i tolvstegsprogrammet och deltar i minst tre tolvstegsmöten i veckan. Gästen får också individuella uppgifter som skall redovisas i grupp.

Fas 3 (12-24 månader)

Gästen deltar i det dagliga schemat på dagtid efter individuellt uppgjort schema. Gästen fortsätter regelbundet att delta i tolvstegsmöten. Gästen får möjlighet att arbeta med steg 4 – 5 i tolvstegsprogrammet. Under den här fasen påbörjar gästen praktik, arbete eller studier i början på halvtid och övrig tid på Rosen. Under den här fasen börjar många kvinnor att bearbeta sin uppväxt och en del behöver individualterapi, för att komma till insikt om olika beteende och mönster. Många återupptar kontakten med sin familj eller med sina barn under den här perioden, vi erbjuder i samband med detta möjlighet till gemensamma nätverksträffar eller stödsamtal. Gästen börjar planera sitt boende och lämplig sysselsättning efter vistelsen på Rosen. Gästen besöker vid flera tillfällen den ort gästen planerar att flytta till efter vistelsen på Rosen. De gäster som har barn placerade under LVU eller i fosterfamilj får möjlighet att träffa mamman efter en planerad umgängesplan med respektive familj. Vi planerar i samråd med gästen, Rosen och placerande myndighet lämplig eftervård på hemorten.

Målgrupp

Problemkategorier

 • Alkohol/Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Relationsstörningar
 • Kriminalitet
 • Blivit utsatt för fysisk o psykisk misshandel
 • Destruktiva beteenden och mönster, rädsla och låg självkänsla

Målgrupp vi är bäst på

 • Alkohol/Narkotikamissbruk
 • Läkemedelsmissbruk
 • Relationsstörningar
 • Kvinnor som levt eller lever i destruktiva relationer bl.a. till män
 • Destruktiva beteenden och mönster, rädsla och låg självkänsla
 • Kvinnor som varit utsatt för fysisk och psykisk misshandel

Vi tar emot kvinnor under

 • LVM
 • LVU
 • SoL
 • Kontraktsvård
 • § 56 vårdvistelse

Upptagningsområde

 • Hela landet

Utslussboende/förlängdbehandling - Eftervård - Målgrupp

SovrumBoende under vistelsen på Kvinnohemmet Rosen kan vara med planerat utslussboende/förlängdbehandling. Vid utslussboende/förlängdbehandling är gästen inskriven på Kvinnohemmet Rosen och deltar i behandlingsprogrammet samt de olika aktiviteter. Praktikplatser eller skolgång påbörjas under den här delen av behandlingen. För att få en planering med utslussboende/förlängdbehandling krävs att Gästen underkastar sig de föreskrifter som finns och måste undertecknas av Gästen själv. Överträdelse av regler medför utskrivning och avbruten behandling


Utslussboende är en väg tillbaka till eget boende 

Vardagsrum och samlingsplatsSom det ser ut i dag förfogar vi över 6 utslusslägenheter och en besökslägenhet. Besökslägenheten är till för att kvinnor med barn ska kunna umgås med sina barn och familj och att anhöriga skall kunna övernatta på lämpligt sätt.