Ett samarbete med Lis Bodil

Kvinnohemmet Rosen har sedan några år ett utvecklat samarbete med Lis Bodil Karlsson, Filosofie Doktor i Socialt arbete & lektor i socialt arbete vid Karlstads universitet. Lis Bodil Karlsson följer och dokumenterar personalens erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta kvinnor.

Lena Stenberg, föreståndare

Lena föreläser och utbildar i att bryta destruktiva livsmönster runtom i Sverige. Hon deltar också i ett antal projekt för missbrukande/misshandlade kvinnor. Hon har mångårig erfarenhet och en gedigen kunskap inom detta område.

Sedan december år 2000 driver Lena Kvinnohemmet Rosen AB med väldigt goda resultat.

Ring gärna Lena för mer information eller frågor!