Kontakt

Kvinnohemmet Rosen AB
Box 20
812 30 Storvik


Tel. 0290-76 68 50
Fax. 0290-76 68 51


Mobil.
070-361 33 78
E-post.  info@kvinnohemmet-rosen.se


Lena Stenberg
VD

070-361 33 78

Maila oss