Fältstudie 2009

2009-12-31

Förord

“Den här rapporten har tillkommit som en del i den fältförlagda kursen 7,5 hp på Högskolan i Gävle. Syftet med kursen var att under fem veckor studera och observera, samt att analysera och förstå arbetet utifrån perspektiven hjälp- och förändringsprocesser, det professionella samtalet och maktaspekterna i det sociala arbetet. Vi vill härmed framföra ett särskilt tack till vår kontaktperson Lena Stenberg och handledare Janni Usic som engagerat och stöttat oss i vårt arbete. Vi vill också rikta ett stort tack till övrig personal och gästerna på kvinnohemmet Rosen som tagit sig tid med våra frågor, funderingar och visat stort intresse för våra fältstudier. Vi har mottagits med värme, vänlighet och vill därför ge er ett stort fång rosor och önska alla lycka till i framtiden!”

Klicka på länken nedanför för att ladda ner studien i PDF-format.

Kvinnohemmet Rosen Studie 2009