Information om återupptaget samarbete

2020-01-07

Hej!

Vill genom denna skrivelse meddela att jag Lena Stenberg, från och med 5 november, 2019 återupptar samarbetet med Kvinnohemmet Rosen.

Jag ser mycket fram emot att komma tillbaka till verksamheten och att få arbeta med målgruppen Våldsutsatta missbrukande kvinnor igen. Jag kommer att arbeta i rollen som terapeut- och behandlingsansvarig.

Mitt arbete kommer att innehålla enskilda terapeutiska samtal, gruppbehandling både utifrån Core Addicition samt utifrån 12-stegsprogrammet. Jag kommer även att hålla i relationsveckor.

Behandlingen kommer att ta sin utgångspunkt i två huvudproblem. Dels missbruksproblematiken men kommer också en stor del av behandlingen att fokusera på att bryta det destruktiva livsmönstret.

Relationsveckan innebär att gå till botten med det egna destruktiva livsmönstret. Under veckan arbetar vi med att kartlägga och bearbeta uppväxten, trauman och sortera ut vilka känslomässiga behov som inte tillgodosågs under uppväxten.

Jag har tidigare arbetat utifrån ovanstående modeller, med goda behandlingsresultat under 18 års tid på Kvinnohemmet Rosen.

Jag har över 20 års erfarenhet av arbete med målgruppen och innehar utbildning både som 12-stegsterapeut samt licens för att bedriva behandlingsarbete utifrån Core Addicition.

I organisationen finns också beteendevetare, alkohol- och drogterapeuter, behandlingspedagoger och psykiatriker. De olika professionerna arbetar nära varandra i syfte att fånga upp varje enskild kvinna och möta henne där hon behöver. Vi arbetar med missbruk, våldsutsatthet och destruktiva livsmönster som 2 huvudproblem.

För placeringsförfrågan kontakta Marianne Marminge, föreståndare/huvudman på telefonnummer 0708-274 562.

Med vänliga hälsningar

Lena Stenberg
Terapeut- och behandlingsansvarig
Direktnummer: 073- 513 60 17
Avdelningen: 0290- 76 68 50
Epost: lena.stenberg@kvinnohemmet-rosen.se

Marianne Marminge
Föreståndare/huvudman
Telefonnummer: 0708-274 562

Vi välkomnar studiebesök och förfrågningar.
info@kvinnohemmet-rosen.se

Klicka här för PDF