Vi är nu utbildade

2013-12-02

Vi är nu utbildade i Strukturerad professionell riskbedömning
Vi är nu behöriga till att använda dessa riskbedömningsinstrument:

 

  • SARA:SV (Partnervåld)
  • SAM (Stalking)
  • Teori, praktik och forskning
  • Riskbedömning och riskhantering
  • Riskfaktorer och sårbarhetsfaktorer
  • Gärningsmannatyper
  • Rapportering av riskbedömningen
  • Praktikfall
  • Skattning och bedömning