Camilla Hagman

Behandlingsassistent

Sandvikens kommun 
1990-01-01 - 2015-12-14
Jobbat med LSS och missbruk.
Gruppboende enligt SoL med missbruk
Boendestöd, kontaktansvarig enligt SoL och mycket missbruk
Förstärkt boendestöd, projekt med omsorgsförvaltningen och IFO, Sandviken.
Undersköterska
Spetskompetens neuropsyk
MI Motiverande samtal
Samsjuklighet

E-post: Camilla.hagman@kvinnohemmet-rosen.se