Hur vi jobbar

Under dessa år vi arbetat med kvinnor så är vår uppfattning att kvinnor behöver längre tid i behandling, (inte alla) för att få ett stabilare resultat. Vårt arbete med kvinnor har en grundprincip och det är att göra ett bra arbete, och att ge gästen möjlighet att vara delaktig i arbetet och se försöka tillgodose gästens behov, önskningar i den mån vi kan.

Det vi ser i vårt dagliga arbete är kvinnor som:

Vi arbetar inte bara med drogproblematiken utan också det som ligger bakom, med olika mönster, roller och spel som vi har med oss in i vuxenlivet. Kvinnorna behöver mer individuella behandlingsplaner. Kvinnorna behöver få prova på olika intressen, terapiformer, där var och en får bilda sin egen uppfattning. Detta synsätt och arbetssätt har vi förankrat i vårt arbete med kvinnor.

Viktigt på Kvinnohemmet Rosen är:

Viktigaste i behandlingsarbetet anser vi är, att gästen kan känna tillit, förtroende, trygghet och ha vetskapen om att hon får rätt hjälp och kan känna tryggheten i att vara liten, rädd och sårbar.

Kvinnor i behandling har ofta svårigheter som:

Hinder:

Synsätt och arbetssätt: