Helhetsperspektiv

Helhetsfokus. Att bryta destruktiva livsmönster

Ett speciellt anpassat program för kvinnor med missbruksproblem som utsatts för fysisk/psykisk misshandel.

Core Addiction kombinerar arbete med beteenden i vardagen med djupgående känslomässig bearbetning, vilket leder till tydliga och varaktiga förändringar.

Det är en terapi som hjälper personer med:

Ett speciellt anpassat program för kvinnor med missbruksproblem som utsatts för fysisk/psykisk misshandel.

Specialinriktning är relationsstörningar gällande kvinnor som utsatts för misshandel, kränkningar och övergrepp. Vi arbetar med missbruksproblem och våld som två huvudproblem.

Missbruk är en av flera viktiga faktorer som ökar risken för misshandel.

Missbruksforskningen är vanligen baserad på en sjukdomsmodell, och många anser att själva misshandeln är ett beteende knutet till missbruket.

Du som kvinna behöver någon som förstår dig.

På Kvinnohemmet Rosen får kvinnorna möjlighet till professionell hjälp att hantera dessa problem, annars är det stor risk att kvinnorna faller tillbaka i missbruk. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Kvinnor som har gått in i ett beroende har mycket svårare än män att be om hjälp. Skammen och föraktet från kvinnan själv och från samhället skapar ett inre förnekande och motstånd. Kvinnor lyckas ofta skickligt dölja sitt beroende.Lena Stenberg, Behandlingsansvarig på Kvinnohemmet Rosen har under åren hon ägde företaget har haft ett samarbete med Lis-Bodil Karlsson, Filosofie Doktor, Forskare i Socialt arbete & lektor i Socialt arbete. Lis-Bodil Karlsson har följt och dokumenterat personalens erfarenheter av att arbeta med missbrukande våldsutsatta kvinnor.