Det destruktiva livsmönstret

Det destruktiva mönstret

Ex:

Barndomstrauma.

 Har blivit kränkt och förtryckt av en kontrollerande förälder. Det destruktiva livsmönstret blir att hon är misstänksam, och tror att andra bara vill kontrollera och manipulera henne. Hon kompenserar med hjälp av ett beteendemönster som gör att hon aldrig låter någon komma för nära. Hon dras till människor som är ”behövande” – som kan vara svartsjuka, ägande, känslomässigt kontrollerande eller hysteriska – och som inte respekterar hennes behov av integritet och att hon behöver få vara för sig själv. Naturligtvis skyller hon på den andra personen och inriktar sig på det den andra personen gör istället.

Om vi blivit skambelagda och illa behandlad som barn, vet vi knappt vad vi vill eller behöver.

Hur kan vi sluta upprepa samma smärtsamma mönster om och om igen?

1. Att bli medveten
2. Att uppleva känslan
3. Att ta risker

Att befria sig från destruktiva drivkrafter och mönster.

1. Att bli medveten
Att bli medveten om mönstret – att se de negativa föreställningarna, förväntningarna och beteendena i mönstret, att se den negativa självbild som ligger bakom mönstret och koppla mönstret till tidiga barndomsupplevelser.

2. Att uppleva känslan
Att utforska mönstrets energi – de känslor av ilska, sorg, rädsla, smärta, ångest som ligger begravda inom oss.

3. Att ta risker
Att fatta andra beslut och handla annorlunda eftersom man ser att man inte längre är den person som agerar ut mönstret negativa beteenden och handlingar.

4. Bli medveten om mönstret.


Vilka är dina vanligaste beteendemönster i dina nära relationer?

Att bli medveten om ditt mönster betyder att lägga märke till:

1. Dina negativa förväntningar
2. Dina negativa föreställningar
3. Beteende och handling

Att befria sig från destruktiva drivkrafter och mönster.

Ett ex:

a. Jag har ett beteendemönster som gör att jag dras till människor som INTE är tillgängliga känslomässigt.

b. Jag har lagt märke till att jag alltid tigger efter mer uppmärksamhet.

c. Jag förväntar mig att den andra ska ge mig mer tid och uppmärksamhet, men djupt inom mig väntar jag mig att bli avvisad.

d. När jag INTE får det jag vill blir jag förtvivlad och känner att jag aldrig kommer att få den kärlek som jag vill ha.

2. Koppla mönstret till såret.

a. På vilket sätt liknar det här beteendemönstret händelser och omständigheter i tidigare relationer och i din barndom?

b. Vad exakt upplevde du som barn som påminner om det du upplever nu?

c. Vilken självbild resulterade de här upplevelserna för dig?
( ex: ”jag är en förlorare”, ”jag är någon som INTE förtjänar kärlek”, eller ” JAG DUGER INTE”.)

3. Utforska mönstret.

a. Vilka känslor väcker det här mönstret hos dig?
(Ilska? Sorg? Hopplöshet? Rädsla? Ångest? Skuld/Skam? Självförakt? Förtvivlan? Oälskad? Försummad? Avvisad? Sårad? Övergiven? Lämnad? Ensam? Maktlöshet?)

b. Vilka ord skulle DU använda för att beskriva såret?

c. Föreställ DIG att det är ditt inre barn som pratar, till exempel: 

 4. Ta risker

Vilken sorts risk och vad kan du göra annorlunda i en situation som utmanar ditt sårade barns föreställningar?