Finn Stenwall

Handledare

 

  

Trainee/utbildning:

  

Yrkeserfarenhet:              

  

Specialiteter:

 

Övrigt:

Startade, tillsammans med filmaren och författaren Janne Mattsson, och kriminalitetsmetodutvecklaren och författaren Gunnar Bergström, Alantis behandlingshem för kriminella missbrukare 1992, efter förebild från Stillwater Maximun Security Prison Minnesota USA.