Lena Stenberg, föreståndare

Lena föreläser och utbildar i att bryta destruktiva livsmönster runtom i Sverige. Hon deltar också i ett antal projekt för missbrukande/misshandlade kvinnor. Hon har mångårig erfarenhet och en gedigen kunskap inom detta område.

Sedan december år 2000 driver Lena Kvinnohemmet Rosen AB med väldigt goda resultat.

Ring gärna Lena för mer information eller frågor!