Lista på de Tolv stegen

AA/NA:s 12 steg.

 1.  Vi erkände att vi var maktlösa inför alkohol – att våra liv blivit ohanterliga.
 2.  Vi kom till tro på att en makt större än oss själva skulle kunna återställa vår psykiska hälsa.
 3.  Vi beslutade oss för att överlämna vår vilja och våra liv i händerna på GUD, såsom vi uppfattade honom.
 4. Vi gjorde en genomgripande och orädd granskning av oss själva.
 5. Vi medgav inför GUD, oss själva, och en medmänniska precis vilka misstag vi gjort oss skyldiga till.
 6. Vi gjorde oss helt och hållet redo för att låta GUD ta bort dessa karaktärsdefekter.
 7. Vi bad ödmjukt Honom att befria oss från våra karaktärsdefekter.
 8. Vi gjorde en förteckning över alla de människor vi sårat, och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla de människor personligen när detta var möjligt, förutom i sådana fall då detta kan vara till skada för dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår självrannsakan, och erkände det genast när vi gjorde fel.
 11. Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med GUD, såsom vi uppfattade Honom, och bad endast om kunskap om Hans vilja för oss och makten att utföra den.
 12. Vi försökte, efter att vi genom att följa dessa steg nått ett andligt uppvaknande, att förmedla detta budskap till andra alkoholister, och tillämpa alla dessa principer i alla våra angelägenheter.

Misshandlade kvinnors 12 steg

 1. Jag vet att mitt liv är ohanterligt! Min partner misshandlar mig och har makten över mig och mitt liv!
 2. Jag är psykiskt sjuk. Min partner, som misshandlade mig, hade rätt!
 3. Jag måste alltså återigen överlämna mig till någon annan?
 4. Jag är dum, värdelös, duger inte till någonting. Det är mitt eget fel.
 5. Jag antar att jag har fel igen. Jag förtjänade att bli misshandlad.
 6. Bara Min Högre Makt kan ta bort mina defekter. Jag är hjälplös, hopplös och otillräcklig.
 7. Återigen ber jag om att bli en bättre människa. Om jag blir en bättre kvinna, kommer misshandeln att upphöra då?
 8. Jag har nästan alltid varit beredd att be om ursäkt, om och om igen. Om jag fortsätter att be om ursäkt kanske min misshandlare  förändras eller någon kommer och hjälper mig.
 9. Andra människors känslor är viktigare än mina egna och skall alltid sättas i första rummet. Kanske kommer misshandlaren att sluta om jag ber om förlåtelse. Jag har trots allt gjort några stora misstag.
 10. Det har alltid varit mitt eget fel. Jag är så dum.
 11. Jag har redan överlämnat mig totalt.
  - Jag är ingenting 
 12. Andligt uppvaknande? 
  - Vad har förändrats i mitt liv?
  - Ska jag leva med min rädsla hela livet?