Välkommen till Rosen!

Kvinnohemmet Rosen välkomnar kvinnor med missbruksproblematik som är i åldern 18 år och uppåt. Behandlingen utgår från 12-stegsmodellen men har även kognitiva inslag. Specialinriktning är relationsstörningar avseende kvinnor som utsatts för misshandel, kränkningar och övergrepp. Rosen arbetar med missbruk och våld som två huvudproblem.

Kvinnohemmet Rosen har haft ett utvecklat samarbete med Lis Bodil Karlsson, Filosofie Doktor i Socialt arbete & lektor i socialt arbete.

Lis Bodil Karlsson har följt och dokumenterat personalens erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta kvinnor.

Helhetsfokus. Att bryta destruktiva livsmönster.

Core Addiction kombinerar arbete med beteenden i vardagen med djupgående känslomässig bearbetning, vilket leder till tydliga och varaktiga förändringar.

Det är en terapi som hjälper personer med:

Ett speciellt anpassat program för kvinnor med missbruksproblem som utsatts för fysisk/psykisk misshandel

Specialinriktning är relationsstörningar gällande kvinnor som utsatts för misshandel, kränkningar och övergrepp. Vi arbetar med missbruksproblem och våld som två huvudproblem.

Kvinnohemmet Rosen vänder sig enbart till kvinnor på kvinnors villkor för att helt anpassa sig efter kvinnans behov. Kvinnohemmet Rosen utgår från varje kvinnas behov och möjligheter att åstadkomma en personlig förändring. Vi anpassar också behandlingsinsatsen med hänsyn till hur långt in i beroendet var och en kommit och vilka konsekvenser som beroendet fört med sig.

Kvinnor behöver oftare längre behandling eftersom övergrepp och misshandel är vanligt som en del av problematiken.

På Kvinnohemmet Rosen får kvinnorna möjlighet till professionell hjälp att hantera dessa problem, annars är det stor risk att kvinnorna faller tillbaka i missbruk. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Kvinnor som har gått in i ett beroende har mycket svårare än män att be om hjälp. Skammen och föraktet från kvinnan själv och från samhället skapar ett inre förnekande och motstånd. Kvinnor lyckas ofta skickligt dölja sitt beroende.

För mer information, välkommen att kontakta oss på Rosen via telefon eller mejl, eller besök vår hemsida. Vi har idag lediga platser och vi ser fram emot att få möjlighet att hjälpa er!

Kvinnohemmet Rosen
Box 20, 812 20 Storvik
Telefon: 0290-76 68 50
Fax: 0290-76 68 51
Lena Stenberg,
Behandlingsansvarig
Mobil: 0735-13 60 17
lena.stenberg@kvinnohemmet-rosen.se
Marianne Marminge,
Föreståndare
Mobil: 0708-27 45 62
marianne.marminge@kvinnohemmet-rosen.se