Socialförvaltningen i Lycksele

Socialförvaltningen i Lycksele har haft två placeringar på Kvinnohemmet Rosen AB. Anledningen till att vi inledningsvis valde Kvinnohemmet Rosen var deras kompetens av att samtidigt behandla bakomliggande trauma hos klienten. Helhetsintrycket är att de lever upp till den kompetens de utlovar samt att de professionellt upprättar och arbetar med genomförandeplanen. Som remittent fick vi snabb och kontinuerlig återkoppling via månadsrapporter och personlig kontakt med behandlingspersonal. Upplevelsen är att de aktivt har arbetat med vår klients förändringsarbete och har under hela processen varit mån om att vi har haft full insyn i deras arbete. 

Vi kan varmt rekommendera Kvinnohemmet Rosen utifrån deras professionella focus på klienten och goda samarbete med remittenten.