Stefan Persson

Konsult

Socionom med vidareutbildning, har tjänstgjort inom alla individ-och familjeomsorgens verksamhetsområden. 2001-2008 som IFO-chef. Ansvarade för utveckling av behandlingsprogram och metoder.

Ingick i ledningsgruppen för Beroendecentrum Västra Gästrikland. BBIC-utbildare och utbildad i MI,ASI och ADAD. Utbildar personal i dokumentation, uppföljning och utvärdering samt Rosens journalsystem. Anbudskonsult.