Om oss

Den 1 december 2000 startade Lena Stenberg Kvinnohemmet Rosen och den första klienten kom några dagar senare.

diplomAnledningen till att verksamheten startades var att Lena tidigare missbrukat samt levt i en relation med en misshandlande man. Efter att ha tagit sig ur detta bestämde sig Lena så småningom för att hjälpa andra.

Lena kände att hon med sin personliga erfarenhet från olika behandlingar kunde skapa något unikt.

Lena berättar att hon genomgått egna behandlingar som bara jobbade med missbruket och inte med de bakomliggande orsakerna som borde gå att förändra.

− I många fall går det inte att separera missbruk och misshandel och det fanns inte någon behandling som uppmärksammade detta, berättar Lena.
 


Behandling enligt 12-stegsmodellen med kognitiv inriktning.

ratingintygEtt speciellt anpassat program för kvinnor med missbruksproblem som utsatts för fysisk/psykisk misshandel.

Specialinriktning är relationsstörningar gällande kvinnor som utsatts för misshandel, kränkningar och övergrepp. Vi arbetar med missbruksproblem och våld som två huvudproblem.

I många behandlingsprogram tas missbrukande misshandlade kvinnor inte på  tillräckligt stort allvar.

Missbruk är en av flera viktiga faktorer som ökar risken för misshandel.

Missbruksforskningen är vanligen baserad på en sjukdomsmodell, och många anser att själva misshandeln är ett beteende knutet till missbruket.

 

Läs vår broschyr