Kvalitetsrapporter

Tänka efter för hur man svarar, orden är väldigt viktiga

- Om att arbeta på Behandlingshemmet Rosen

2018-01-08


Uppföljning och utvärdering av insatserna

- Sammanfattande bedömningar av klienterna i samband med att placeringen avslutas

2017-09-05


Empowering the patient - on the way to recovery

- An Action Research Report about increasing the participation and responsibility of patients in an alcohol/drug-abuse treatment

2017-06-19


Kvalitetsberättelse för perioden januari 2016 - april 2017 avseende Kvinnohemmet Rosen
2017-04-07


Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen
2017-04-06


 Tryggare än så här kan det inte vara

- en kvalitativ studie av Kvinnohemmet Rosen
2016-10-07


Kvalitetsrapport - Pågående placeringar
2016-04-20


Kvalitetsrapport - Pågående placeringar
2015-09-29


Kvalitetsrapport - Pågående placeringar
2015-05-26


Kvalitetsrapport - Pågående placeringar
2015-01-21