Kvalitetsrapporter

SSIL Kvalitetsindex

- Kvinnohemmet Rosen AB

2023-12-06


SSIL Kvalitetsindex

- Kvinnohemmet Rosen AB

2023-05-23


SSIL Kvalitetsindex

- Kvinnohemmet Rosen AB

2022-04-12


SSIL Kvalitetsindex

- Kvinnohemmet Rosen AB

2021-10-26


Tryggare än så här kan det inte vara

- En kvalitativ studie av Kvinnohemmet Rosen

2021-05-17


Uppföljning och utvärdering av insatserna

- Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

2018-08-20


Uppföljning och utvärdering av insatserna

- Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

2018-05-13


SSIL Kvalitetsindex

- Kvinnohemmet Rosen AB

2018-04-24


Uppföljning och utvärdering av insatserna

- Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

2018-04-09


Tänka efter för hur man svarar, orden är väldigt viktiga

- Om att arbeta på Behandlingshemmet Rosen

2018-01-08


Uppföljning och utvärdering av insatserna

- Sammanfattande bedömningar av klienterna i samband med att placeringen avslutas

2017-09-05


Kvalitetsberättelse för perioden januari 2016 - april 2017 avseende Kvinnohemmet Rosen
2017-04-07


Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen
2017-04-06


 Tryggare än så här kan det inte vara

- en kvalitativ studie av Kvinnohemmet Rosen
2016-10-07


Kvalitetsrapport - Pågående placeringar
2016-04-20


Kvalitetsrapport - Pågående placeringar
2015-09-29


Kvalitetsrapport - Pågående placeringar
2015-05-26


Kvalitetsrapport - Pågående placeringar
2015-01-21